Nahlásenie poistnej udalosti

Vašu škodu vieme riešiť, potrebujeme však doložiť informácie potrebné ku hláseniu škody

na majetku alebo zo  zodpovednosti :

0800 500 234

Kontaktujte nás

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Copyright © 2019 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.