Vlastníci a SVB

Ponuka poistných produktov pre Vami spravované bytové domy.

Ako správca bytových domov riešite denne veľa úloh spojených so zabezpečením kvalitných služieb svojim klientom v oblasti bývania a služieb s ním spojenými. 
Popri množstve Vašich aktivít môžu nastať náhodné ,často nepredvídateľné udalosti, ktoré zapríčinia škodu na majetku alebo zdraví vplyvom rôzneho pričinenia. 
Môžete pomôcť svojim klientom poistiť bytové domy vo Vašej správe a zvýšiť tak komfort a paletu Vašich služieb.
Výrazný benefit Vašej spolupráce s nami pocítite najmä v podobe exkluzívnych podmienok poistenia a nadštandardnej starostlivosti nášho tímu. 
Spoluprácu s nami vyskúšalo viac než 100 správcov, ktorí s nami dodnes spolupracujú.

Taktiež môžete využiť naše exkluzívne podmienky pri poistení Vášho majetku, povinného zmluvného a havarijného poistenia vozidiel.

Poistenie zodpovednosti za škody pri výkone správcovstva

Podľa zákona správca je povinný mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej zodpovedá pri výkone správy, v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy. (Zákon 246/2015 Z.z.)

Pomôžeme Vám zvoliť optimálnu výšku a podmienky poistenia.

76d952fb6cef3a247ff09873dd73e479

Stať sa môže čokoľvek

Pri poisťovaní Vášho bytového domu netreba podceniť hodnotu poistného. V prvom rade by výsledná suma mala zodpovedať sume potrebnej na postavenie domu od základov.

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Copyright © 2019 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.