Rozhovor s pánom Drgom

Čo je dôležité pri poistení bytových domov?

Pri poistení bytového domu je veľmi dôležité aby bol dom poistený na jeho aktuálnu hodnotu, aby dom nebol podpoistený, to znamená, že v prípade škody by sa dom mal dať za danú sumu postaviť odznova. Dôležité sú samozrejme pripoistenia. Napríklad proti vodovodným škodám z dažďových zvodov , úniku média alebo proti voľne žijúcim živočíchom, dôležité sú vypratávacie náklady.  

Aký je najčastejší dopyt správcov ohľadom poistenia?

Najčastejším dopytom býva samozrejme samotné poistné, dobré poistenie bytového domu je prvoradé aby nenastala situácia, pri ktorej vznikne veľká škoda a z vlastníka sa stane prakticky „bezdomovec“. Často je opomínaná, nami odporúčaná krížová zodpovednosť, ktorá je jedným z najčastejších rizík týkajúcich sa bytových domov.  

Ako by ste zhodnotili prvý polrok 2018 z pohľadu škodových udalostí oproti minulým rokom?

Oproti iným rokom je tento rok miernejší čo sa týka víchric, samozrejme ,že jednou z najčastejších škôd sú vodovodné škody, ktoré v princípe nezávisia od počasia. Druhým rizikom ,ktoré sa tento rok opäť potvrdilo je vandalizmus a to najmä rozbité okná alebo vchodové dvere, pri ktorých je veľmi dôležité ako má poistná zmluva dojednané spoluúčasti, kde môže nastať problém s nárokovaním poistného pri menších „30-50€“ opravách.  

Načo by správca nemal zabudnúť pri poistení bytového domu?

Určite sem patrí spomínaná krížová zodpovednosť, nové pripoistenia, výška spoluúčasti, ktoré treba prispôsobiť hodnote bytového domu a limitom poistných zmlúv.  

Zmenilo sa niečo ohľadom škôd, ktoré správcovia nahlasujú oproti minulému roku?

Čo sa týka tohto roku ten bol vcelku zaujímavý a najmä deň 6.6.2018, kedy v Bratislave v dôsledku silnej búrky a lokálnych záplav zatiekla prakticky tretina Bratislavy, čo zahýbalo škodovosťou v poisťovniach, keď sa škody vyšplhali priemerne  na 1500-3000€ za jeden bytový dom, čo je v porovnaní s inými rokmi výnimočný stav.  

A čo perličky likvidácie v roku 2018?

Na prelome rokov 2017/2018 krátko pred Vianocami sa stal jeden extrémny prípad, kedy zhorel 12-podlažný bytový dom, čo pravdepodobne zapríčinil jeden  vlastníkov bytov, podpálením svojho bytu z biokrbu. Toto spôsobilo následný požiar, pričom prvý byt horel zhruba 10 minút, teda sa požiar rýchlo šíril a zo šiesteho podlažia sa požiar rozšíril až na strechu bytového domu a došlo aj k požiaru fasády. Napriek tomu , že bola zima mali hasiči problém požiar uhasiť a zaliali niekoľko podlaží aj v bytoch pod miestom požiaru, tým pádom spôsobená škoda ešte stúpla. Podľa môjho názoru, čím je väčší panelák, tým je väčšia pravdepodobnosť, že škoda vznikne, nemusí to byť stavebným či konštrukčným zavinením ale spôsobí ju samotný vlastník bytu, či už ide o cigarety, zapnutý šporák alebo hore uvedený prípad . Tu je veľmi dôležité poistenie zodpovednosti za škodu z bežnej občianskej zodpovednosti  vlastníka, kvôli možným regresným nárokom.  

Aké sú najčastejšie príčiny vzniku škodových udalostí?

Tak v prvom rade sem patrí zatečenie a to najmä zo strechy domu alebo ako následok vodovodnej škody, napríklad z potrubia. Na druhom mieste je určite vandalizmus, ktorý patrí k „športovým disciplínam“ na Slovensku, či už sú to spomínané poškodenia dverí alebo okien. Ďalej sú to krádeže v pivničných priestoroch. Tu samozrejme nevieme nárokovať hnuteľne veci, keďže sa nejedná o stavebné súčasti. Toto sa dá poistiť iba skrz poistenie privátu, kde by som upozornil, že veci nesmú byť uložené v spoločných priestoroch ako sú kočikárne a podobne.

Finančné centrum, a.s.
Centrum 27/32
017 01 Považská Bystrica

Telefón:
+421 42 433 08 57

E-mail:
info@financnecentrum.sk

Copyright © 2019 Finančné centrum, a.s. Všetky práva vyhradené.